063-429-2554

บริการของเรา

แท็กซี่อุบลคนบ้านเฮา

01.
บริการรับส่งทั่วประเทศ

รับ-ส่ง ตามสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

02.
บริการรับส่งตามสถานที่ต่างๆ

รับ-ส่ง ตามโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและทั่วประเทศ

บริการเหมานำเที่ยว

ให้บริการเหมานำเที่ยวทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

03.
บริการรับส่งเดินทาง

รับ-ส่ง ผู้โดยสารสนามบิน สถานีรถไฟ บขส. สถานีเดินทางไปยังบ้านหรือจากบ้านมายังสถานีโดยสาร

04.
บริการรับส่งสิ่งของ

รับ-ส่ง สิ่งของ สัตว์เลี้ยง พัสดุ ทั่วประเทศ

05.